Utwory, wynalazki i innowacje w szkołach wyższych
kto? po co? dla kogo?
Wprowadzenie
Własność przemysłowa
Własność intelektualna w uczelniach
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Informacja patentowa
Artykuły i prezentacje
! komunikaty ! adresy akty prawne
Politechnika Gdańska MENiS Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
ostatnia modyfikacja 22.04.2005r.