KOMUNIKAT

 
 

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, realizując zadanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, zaprasza na spotkanie seminaryjne z sędzią Sądu Rejonowego w Krakowie mgr Robertem Tomczykiem, na temat:

"Postępowanie sądowe w sprawach ochrony własności przemysłowej w świetle unormowań nowej ustawy"

Spotkanie odbędzie się dnia 17 stycznia 2001r. o godz. 11:00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie Aleja Szucha 25 sala 305.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa, udział w seminarium jest bezpłatny.

 Strona główna