KOMUNIKATY

 
 

22 sierpnia 2001r.

Wejście w życie nowych ustaw

Prawo własności przemysłowej
Ustawa z dn. 30.czerwca 2001 r. opublikowana w Dz.U. nr 49/2001 poz.508
www.netlaw.pl/prawo_wlasnosci_przemyslowej/upwp2000.html
Ustawa o rzecznikach patentowych
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. opublikowana w Dz.U. nr 49/2001 poz. 509
www.netlaw.pl/rzecznicy_patentowi/urp2001.html


14-15 września 2001r.

III Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych

miejsce:
aula Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Al. Niepodległości 182
początek obrad godz. 9:30
bliższe szczegóły:
Polska Izba Rzeczników Patentowych - info@pirp.org.pl


13 września 2001r.

Walne Zebranie
Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

miejsce:
sala konferencyjna Urzędu Patentowego RP
poczatek: godz. 14:30
bliższe szczegóły:
Renata Zawadzka - renata@arkadia.tuniv.szczecin.pl

 Strona główna