KOMUNIKATY

 
 

31 czerwca 2002

NOWY PREZES URZĘDU PATENTOWEGO RP

W dniu 31 czerwca 2002 roku Premier powołał na Prezesa Urzędu Patentowego RP

dr Alicję Adamczak

dotychczasową Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Funkcję Prezesa PIRP i Przewodniczącej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych pełni obecnie kol. Elżbieta Wilamowska-Maracewicz

______________________
Poprzednie komunikaty:
03 - 2002
08/09 - 2001
04 - 2001
01 - 2001

 Strona główna