LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
 
 
Lp Imię i nazwisko Miejsce pracy
1 Adamczak Alicja Politechnika Świętokrzyska Al. 100-lecia PP 7 25-314 KIELCE (041) 3424397; 3424444; 3424395
2 Adamek-Obłąkowska Maria Akademia Górniczo-Hutnicza Zespól Rzeczników Patentowych ul. Gramatyka 8a 30-071 Kraków 012 4251043 moblak@regent.uci.agh.edu.pl
3 Bełz Anna Akademia Medyczna Racławickie 1 081 7493213 20-950 Lublin fax: 7493299
4 Biegała Teresa Politechnika Szczecińska Dział Patentów i Transferu Technologii AL.Piastów 17 70-310 Szczecin 091 4494357 4884974
5 Bocheńska Joanna Politechnika Warszawska ul.Noakowskiego 18/20 00-668 WARSZAWA 022 660 64 60 ; 0-602633339
6 Domańska-Baer Alina Akademia Rolnicza ul. Wojska Polskiego 28 60-637 POZNAŃ 061 848 70 82
7 Gajek Leonia Politechnika Gdańska Biuro V Programu Ramowego ul. Narutowicza 11/12 80-952 80-952 GDAŃSK proeuro@pg.gda.pl 058 347 27 11 ; lgajek@pg.gda.pl
8 Garstka Antoni Politechnika Świętokrzyska Al. 100-lecia PP 7 25-314 KIELCE 041 3424662
9 Grząka Andrzej Akademia Ekonomiczna ul. Rakowiecka 27 31-515 KRAKÓW 012 6167575 ; 616 76 86 (7) etgrzaka@cyf-kr.edu.pl
10 Hasiak Mieczysław Politechnika Lubelska Ul. Nadbystrzycka 36 Lublin 746 66 99
11 Hładyniuk Józef Biuro Rzecznika Patentowego 20-500 Lublin 24 skr. Poczt. 117 tel/fax: 081 5268014
12 Jankowski Bogdan Akademia Techniczno-Rolnicza Dział Nauki 85-226 Bydgoszcz ul. Kordeckiego 20 3459855 fax: 3730370 3790432
13 Jeleniewicz Danuta Politechnika Zielonogórska ul. Podgórna 50 bud.A-0 pok.08 65-246 ZIELONA GÓRA 068 3282486 fax: 3270382
14 Kowalski Piotr Uniwersytet M. Kopernika ul. Gagarina 11 87-100 Toruń 056 6114297
15 Kostrzewa Halina Politechnika Radomska ul. Malczewskiego 29 26-600 Radom 048 3617054 fax. 3617055
16 Kopta Barbara AGH Zespół ds. Wynalazczości 30-071 KRAKÓW ul. Gramatyka 8a 012 6173159
17 Kozłowska Regina Politechnika Wrocławska Biuro ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 WROCŁAW 071 3202256 regkozl@ac.pwr.wroc.pl
18 Kuciński Paweł Politechnika Warszawska ul. Noakowskiego 18/20 00-668 Warszawa 022 6606450 tel/fax 6217506
19 Kujanek Włodzimierz Politechnika Zielonogórska ul. Podgórna 50 bud.A-0 pok.08 65-246 ZIELONA GÓRA 068 3282486
20 Kramarz Marek Akademia Ekonomiczna ul. Komandorska 118/120 53-345 WROCŁAW 071 680272
21 Kwapich Anna Politechnika Gdańska Al. Zwycięstwa 25 80-952 Gdańsk- Wrzeszcz 058 3471066 tel/fax: 3488959 patent@pg.gda.pl
22 Korzeniowski Zbigniew Politechnika Krakowska Ośrodek Patentowy ul. Warszawska 24 31-155 KRAKÓW 012 6282970
23 Kowalkiewicz Władysław Politechnika Poznańska Katedra Fizyki Atomowej ul. Nieszowska 13B pok. 23 60-965 Poznań 061 8780318 limespatent@inetia.pl
24 Lewińska Krystyna Politechnika Warszawska ul. Noakowskiegoi 29 00-668 Warszawa 022 6606450 6217506
25 Łącka-Szczudło Hanka Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18 44-100 GLIWICE 032 2372202 2372349
26 Majchrzak Janina Uniwersytet im A.Mickiewicza Wydział Chemii ul. Grunwaldzka 6 60-780 Poznań 061 8291253
27 Mączka Stanisław Akademia Rolnicza we Wrocławiu Dział Innowacji, Wdrożeń i Kształcenia Ustawicznego ul.C.K.Norwida 25 50-375 WROCŁAW 071 3205473 ; 3205270; fax: 3205219 Maczka@ozi.ar.wroc.pl
28 Milczek Tomasz Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN 081 746-00-13
29 Padee Grażyna Politechnika Warszawska ul.Noakowskiego 18/20 00-668 WARSZAWA 022 6606460 tel/fax 6217506 0-602633446
30 Popławski Czesław Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk 058 3471987
31 Poprawska Kazimiera Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Heweliusza 12 10-957 Olsztyn 089 5233420
32 Postołek Elżbieta AGH KRAKÓW ul. Gramatyka 8a 30-071 Kraków Zespół ds Wynalazcz. I Umów Licenc. 012 6173159
33 Rózga Błażej Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65 90-131 ŁÓDŹ 042 6354477 Rozga@biol.uni.lodz.pl
34 Surmiak Wiesława Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5 45-233 OPOLE 077 556041 w.148
35 Skrynicki Wiesław Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 36 LUBLIN 081 5381121
36 Szczepanik Tadeusz Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 14 40-050 KATOWICE 032 2516477 2512925
37 Trala Bronisław Gł. Sp. ds Nauki Politechnika Rzeszowska ul. Wincentego Pola 2 35-959 Rzeszów 017 625406 w.297 8544709
38 Urbańska-Peszko Barbara Politechnika Poznańska Plac Skłodowskiej Curie 5 60-965 POZNAŃ 061 8333667
39 Winohradnik Halina Politechnika Wrocławska Dział Nauki Wybrzeże Wyspiańskiego 27 071 3203566 biurpat2@ac.pwrwroc.pl
40 Więcek Anna Politechnika Krakowska Ośrodek Patentowy ul. Warszawska 24 31-155 Kraków 012 6282970
41 Vasina Stanisław Politechnika Krakowska Ośrodek Patentowy ul. Warszawska 24 31-155 KRAKÓW 012 6282970
42 Zawadzka Renata Dział Patentów i Transferu Technologii Politechnika Szczecińska AL. Piastów 17 70-310 Szczecin 091 4494357 4494147 Renata@arcadia.tuniv.szczecin.pl
43 Zieliński Jan Politechnika Warszawska 022 6286075 0-501236579
44 Ziółkowska Urszula Politechnika Śląska Dział Badań i Transferu Technologii ul. Konarskiego 18 44-100 GLIWICE 032 2372349 ; 2372202
45 Żukowska Bożenna Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A 15-950 Białystok 085 22041 w. 141
46 Sawicki Igor Wyższa Szkoła Oficerska ul. Bukowska 34 60-811 POZNAŃ 061 8494055 fax: 8494139 ; 8594039
47 Siwek Tadeusz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 166 Warszawa 022 843904 w. 1456
48 Woszczalska Jadwiga Akademia Medyczna w Łodzi F-ka kosmetyków “Pollena-Ewa” 633-98-55 w 321,394 ul. 6 Sierpnia 15/17 90-616 Łódź
49 Zajączkowski Wojciech Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Uniwersytetu Łódzkiego Ul. Matejki 32 Łódź tel/fax 042 635 60 68
 Strona główna