POSTĘPOWANIE PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP

 
 

według przepisów sprzed 22.08.2001.   według przepisów od 22.08.2001.

W dniu 22 sierpnia 2001 roku weszła w życie nowa ustawa "Prawo własności przemysłowej", zastępująca dotychczas obowiązujące ustawy: o wynalazczości, o znakach towarowych, o ochronie topografii układów scalonych, o Urzędzie Patentowym RP

Uwaga!

 Strona główna