wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna jest to świadczenie mające na celu służyć finansowym wsparciem po śmierci ukochanej osoby. Podstawowym pytaniem jest kto może skorzystać w tej renty. Są to członkowie rodziny osoby, która w momencie śmierci miała ustalone prawo do emerytury (także pomostowej) lub spełniała warunku do jej uzyskania, która miała ustalone prawo do renty lub spełniała warunki do jej uzyskania, jeśli pobierała zasiłek przedemerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne tudzież pobierała świadczenie przedemerytalne.

Do renty rodzinnej uprawiony jest małżonek (wdowiec lub wdowa), dzieci własne lub małżonka, jeśli nie skończyły 16 lat, a także rodzice.

Od czego zależy wysokość renty rodzinnej?

Z pewnością śmierci nie da się w żadem sposób wynagrodzić, ale renta rodzinna w pewien sposób ma choć finansowa wspomóc najbliższą rodzinę zmarłego. Pozostaje wić pytanie ile wynosi renta.
Jest to 85 % świadczenia zmarłej osoby, jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba.

Jeśli uprawione są dwie osoby, to kwota ta wynosi 90 procent. W przypadku trzech i więcej osób, kwota renty rodzinnej wynosi aż 95 % świadczenia osoby zmarłej. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna wspólna renta, która może być dzielona w razie takiego życzenia. Wysokość renty rodzinnej jest waloryzowana rok do roku. Obecnie najniższa renta rodzinna wynosi 1100 zł brutto. Ma to miejsce od pierwszego marca 2019 r.

Nie ma przeszkód, aby osoba pobierająca rentę pracowała zarobkowo. Jednak renta może zostać wstrzymana lub zmniejszona, gdy osoba pracująca podlega ubezpieczeniu społecznemu. Na szczęście renta rodzinna nie zostanie pomniejszona, gdy wysokość zarobków osoby ją pobierającej nie będzie wyższa niż 70% przeciętnego krajowego wynagrodzenia. Renta zostanie w całości zawieszona, gdy pobierający zarabiać będzie ponad 130% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Zaś w przypadku znalezienia się w widełkach między 70% a 130%, renta ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia średniego wynagrodzenia.

Podsumowując, wysokość renty rodzinnej zależy od kwoty świadczenia, jaka przysługiwałaby zmarłemu. Po drugie zaś, kwota ta zależy od liczby uprawnionych. Oczywiście warto wiedzieć, że to świadczenia nie ma charakteru trwałego, niezależnie od pracy zarobkowej podejmowanej przez pobierających i w określonych przypadkach może zostać zawieszona lub zmniejszona. Ma to sens, ponieważ w przypadku, gdy członek rodziny posiada duże dochody, sens renty rodzinnej zostałby zachwiany, ponieważ taka osoba z pewnością nie potrzebowałaby dodatkowego wsparcia finansowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here