program motywacyjny

Program motywacyjny ma przede wszystkim zwiększyć świadomość marki, ukazać jej wartość i korzyści jakie oferuje przy współpracy z nią. To także aktywne wspieranie działalności firmy i praca nad osiąganiem założonych celów. Wszystko to będzie opierać się na dobrej strategii marketingowej, w której kluczową rolę odegra zarówno program motywacyjny, jak i program lojalnościowy.

Program motywacyjny i program lojalnościowy

Program motywacyjny jak i program lojalnościowy mają na celu zwiększyć sprzedaż i zyskać nowych klientów. Istotną rolę programy te, odegrają także na płaszczyźnie motywacji pracowników i partnerów biznesowych, co pozwoli zbudować wśród nich świadomość marki. Z pewnością takie działania przełożą się na zwiększenie aktywności grupy odbiorców, do których  został skierowany dany program. Dlatego chcąc wdrożyć program lojalnościowy czy program motywacyjny w strategię swojej firmy, należy zastosować pewną funkcjonalną strukturę, która uskuteczni cały proces. Idealnie sprawdza się to w działaniach firmy Motivation Direct, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji tego typu programów. Spójrzmy zatem jak to wygląda.

Programy motywacyjne dla pracowników – strategia wdrożenia i realizacji

Zanim przejdziemy do struktury programów motywacyjnych, a także i lojalnościowych, należałoby podkreślić pewną ich istotę. Są to akcje, w których uczestnicy otrzymują punkty za zakupy, które mogą być wymieniane na nagrody, dodatkowe rabaty czy też inne korzyści płynące z programu. Mają charakter długoterminowy, na koniec którego otrzymujemy konkretne profity, przygotowane na rzecz akcji promocyjnej.

Program motywacyjny i program lojalnościowy – struktura wdrażania

Realizacja programów motywacyjnych i lojalnościowych oparta jest o kilka etapów:

Pierwszy polega na zdefiniowaniu zasad udziału w programie oraz przyznawania punktów. Na tym etapie najczęściej definiujemy profil uczestnika, wybieramy motyw przewodni i logotyp programu, a także określamy formułę prawną i regulamin.

Drugi etap, to wybór narzędzi, którymi posłużymy się w programie. To m.in. sposób komunikacji z uczestnikami programu lojalnościowego lub motywacyjnego, praca nad systemem raportowania i rozliczania punktów, ustalenie katalogu nagród.

Trzeci etap to wdrożenie programu lojalnościowego lub motywacyjnego. Opiera się on na poinformowaniu o tym fakcie docelowej grupy odbiorców, udostępnienie im platformy online programu i umożliwienie wymiany punktów na nagrody. To także wszelkie akcje promujące dane przedsięwzięcie.

Ostatni etap jest związany z monitorowaniem sprzedaży. To przede wszystkim analiza efektów programu w stosunku do sprzedaży, działań podejmowanych przez uczestników, czy popularyzacji nagród.

Podsumowując

Programy motywacyjne dla pracowników, klientów czy partnerów biznesowych, mogą być skutecznym narzędziem do budowania  świadomości marki w oczach grupy odbiorców. Należy w tym celu przeprowadzić dobrą strategię ich wdrożenia i realizować po kolei założony plan.  Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty programu, dobrze jest powierzyć jego realizację sprawdzonej firmie, która od początku do końca zajmie się wszystkimi formalnościami, niezbędnymi przy jego prawidłowym funkcjonowaniu. Tu polecamy zapoznać się z realizacjami firmy Motivation Direct.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here